Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov EnergyMonitor Comfort

systém EnergyMonitor ponúka nasledujúce systémové moduly:

Elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov EnergyMonitor Comfort

Prístroje s dvoma snímačmi teploty s integrovaným bezdrôtovým vysielačom pre pohodlný odpočet dát. Prístroj je bezúdržbový a nápajaný batériou až po dobu desať rokov a vďaka integrácii v systéme EnergyMonitor prístroj zaznamenáva a bezdrôtovo exportuje namerané hodnoty. Užívateľ prístroja má možnosť sledovať priebeh merania počas celého obdobia merania a tak prispôsobovať svoje správanie pre dosiahnutie šetrenia spotrieb energií.

Moduly pre meranie teplej a studenej vody

Systém EnergyMonitor dokáže bezdrôtovo odčítať a sprístupniť aj dáta z mechanických vodomerov lopatkového typu alebo priamo integruje sériu vodomerov EnergyMonitor water spolu s prídavným rádiovým modulom pre automatické sledovanie a bezdrôtové zasielanie dát. Systém umožňuje zákazníkom zabudnúť na vizuálne odčítavanie vodomerov alebo sprístupňovanie bytu, či budovy osobám vykonávajúcim odpočet prístrojov. Vodomery už svoje odpočty posielajú bezdrôtovo a automaticky, vďaka systému EnergyMonitor.

Mobilná zbernica
EnergyMonitor wireless

Batériou napájaná bezdrôtová zbernica odpočtového systému prijíma z prístrojov všetky dáta o spotrebe alebo ich technickom stave a tieto interpretuje bezdrôtovo až do databázového jadra systému EnergyMonitor.